Období protektorátu

Jízdenky z období protektorátu byly opět dvojjazyčné, s německým textem na líci a českým textem na rubu. Vzhledově se nelišily od jízdenek z doby Československa. Jízdenky byly dělené, buď v polovině nebo ve třetině.

Jízdenka z Vysočan (tehdy ještě samostatné obce u Prahy), byla vytištěna na kartonu stažené jízdenky z Rotavy do Sokolova (tehdejšího Falknova nad Ohří). Jízdenka byla stažena z důvodu, že Rotava i Falknov byl zabrán v rámci Mnichovské dohody a připojen k Německu. Železnice v zabraném území byla spravována německými drahami a byly na nich vydávány jízdenky dle německých vzorů. Vidět to můžeme například na druhé jízdence 2. třídy zprava, která byla vydána v Drumu, což bylo německé označení pro Stvolínky u České Lípy. Na této jízdence německých drah, český text proto uveden není a cena je uvedena v říšských markách a nikoliv korunách.

Jízdenka v horní řadě vlevo je tzv. sdružená jízdenka pro cestu osobním vlakem i rychlíkem. Na jízdence je na rubu s českým textem nalepena známka prokazující úhradu pojištění zavazadla.

Zelené jízdenky jsou jízdenky pro druhou třídu.


Režijní jízdenky měly symbol okřídleného kola, jinak byly shodné s běžnými jízdenkami.


Řízené poněmčování celého protektorátu se projevilo i sjednocením barvy kartonů s německými drahami. Pro rychlíkový příplatek se začal používat karton s hnědým pruhem svisle dolů a pro spěšný vlak karton s hnědým pruhem vodorovně zleva do prava.


Kromě tohoto německého vzoru se však používaly vzory kartonů i z doby Československa, tj. diagonálně nebo vodorovně se střídající stejně velké bílé a hnědé či žluté pruhy.


U dělnických jízdenek byl také nahrazen klasický modrý karton vzorem používaným v Německu tj. bílým kartonem s modrým svislým pruhem.


Dvojjazyčná byla i vstupenka na nástupiště.


Zpět na hlavní stránku.