Období první Československé republiky

Jízdenky z této doby mají již pětimístné číslování a měna je stejně jako dnes vyjádřena symbolem Kč – tehdy samozřejmě zastupující korunu československou.

Jízdenka nahoře vlevo se symbolem S je zřejmě jízdenka se slevou pro studenty. Kromě zlevněných jízdenek se symbolem S byly i poloviční jízdenky dětské se symbolem zlomku poloviny v černém kruhu.

Jízdenka v první řadě uprostřed je z rubu německy, neboť byla prodána v oblasti s převážně německým obyvatelstvem.

Zajímavá je i jízdenka s reklamou na rubu zcela vpravo.

Dole pak vidíme dvě režijní jízdenky pro zaměstnance železnic se symbolem okřídleného kola. Jízdenka vpravo dole je z rychlotiskacího stroje umístěného přímo v pokladně a je zajímavé, jakou měla v tehdejší době úplného začátku těchto tehdy plně mechanických tiskačů vysokou grafickou úroveň i poměrně dobrou kvalitu tisku.


Níže vidíme příplatky na rychlík a na spěšný vlak, které byly podle tehdejšího tarifu odstupňovány podle vzdálenosti. Bylo tedy i běžné, že přímo na příplatku byly vytištěny pásmové stanice, kam až je možné s příplatkem jet.

Aby cestující neplatil zbytečně příplatek na lokální trati, kde rychlíky nejezdily, byly ve stanicích na lokálkách vydávány příplatky s nástupní stanicí až v nejbližší rychlíkové stanici. Například vpravo nahoře vidíme příplatek vydaný v Litomyšli, který platil na rychlík až z Chocně do Prahy.

Příplatek na spěšný vlak má stejně jako i později klasické vodorovné pruhy, příplatek na rychlík má pruhy diagonální ale na rozdíl od pozdější doby stejně pravidelné jako příplatek na spěšný vlak.

Vidíme zde také, že již bylo zavedeno zvláštní barevné rozlišení pro jízdenku do Prahy – Masarykova nádraží – žlutá barva s bílými pruhy nahoře a dole.


Kromě rychlíkových jízdenek či rychlíkových příplatků se používaly i jízdenky sdružené či kombinované.

Na jízdence z Prahy do Zlína vidíme sdruženou druhou a třetí třídu. Zajímavostí je na této jízdence i známka o zaplacení pojištění zavazadel na rubu.

Kombinované jízdenky byly pro část trati na rychlík a pro část trati na osobní vlak.

Modrobílá jízdenka tištěná neobvyklým červeným písmem je jízdenka na zvláštní vlak k sokolskému sletu.


Zpět na hlavní stránku.