Jízdenky s upozorněním o platnosti (šedesátá léta)

Na jízdenkách zpočátku nebyla vůbec informace o délce její platnosti. Po válce se objevil údaj o platnosti u jízdenek, které byly platné více dnů, což byly zpáteční jízdenky či jízdenky pro dlouhé vzdálenosti.

Na konci sedmdesátých letech se údaj o platnosti začal objevovat na všech jízdenkách, doprovázený na rozměry jízdenky velmi rozsáhlým textem: „Neplatí, nenastoupíte-li v den vyznačený na jízdence.“

Těžko říct, zda byl tento text záměrně tištěn pouze zpočátku kvůli osvětě, ale poměrně brzy z jízdenek mizí a zůstává pouze informace o počtu dní platnosti.


Zpět na hlavní stránku.