Období Rakouska-Uherska

Nejstarší jízdenky, které se mi podařilo získat, jsou z doby Rakouska-Uherska z přelomu 19. a 20. století. Na jízdenkách je bohužel přesný datum obtížně zjistitelný, neboť se zpočátku používala pouze jedna číslice pro rok.

Od pozdější doby se tyto jízdenky lišily tím, že pořadové číslo mělo pouze čtyři číslice a na jízdence byl vyražen hlubotiskovým razítkem znak dráhy. Cena byla ve zlatých, později po vzniku Československé republiky v korunách.

Jízdenky měly různé barvy podle tříd, z nichž bezpečně jsem si jistý pouze zelenou barvou pro druhou třídu a hnědou barvou pro třetí třídu, protože tyto barvy přetrvaly až do konce 80. let 20. století. Jen na konci padesátých let ale došlo k jejich posunu o třídu výše. Čtvrtá třída měla barvu údajně růžovou a první žlutou, ale žádnou jízdenku těchto tříd jsem neviděl, kromě jízdenky IV. třídy v pravém horním rohu, která je ale spíše šedivá.

Barevně odlišené byly i zpáteční jízdenky, zde je použit bílý karton s hnědým pruhem. Vzhledem k tomu, že úředním jazykem byla němčina, byly jízdenky s textem buď v češtině a němčině, nebo na líci německy a na rubu česky. Jízdenka ve třetí řadě vpravo je ale pouze německy. Z hlediska grafického ztvárnění byly jízdenky poměrně nesourodé a typ písma závisel hodně na vkusu sazeče.


Rychlíková jízdenka zcela vpravo je zajímavá tím, že pražské hlavní nádraží se již nejmenuje Nádraží Franze Josefa a ještě ne Wilsonovo, nazváno je pouze Praha státní nádraží.

Rychlíkový příplatek nemá klasické diagonální pruhy, ale jeden úzký proužek vlevo a vpravo.


Zpět na hlavní stránku.